Niebieskie Serducho

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz  Ich Rodzinom „Niebieskie Serducho” w Mogilnie działa aktywnie od 2016 roku zrzeszając w głównej mierze rodziców i opiekunów osób z autyzmem, współpracując z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami, wolontariuszami oraz z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem Stowarzyszenia jest

  • szeroko rozumiana pomoc osobom z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi oraz ich otoczeniu w zakresie edukacji, wychowania, wypoczynku, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pomocy prawnej,
  • uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin,
  • propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz problemów z nim związanych w społeczeństwie,
  • zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich bliskich.

Od chwili rejestracji Niebieskie Serducho zorganizowało już dzięki pozyskanym dotacjom i wsparciu darczyńców Rodzinne Warsztaty Terapeutyczne „Bawmy się Razem”, liczne spotkania integracyjne, Warsztaty grupowe „Widzę, słyszę, dotykam, czuję…” dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzeństwa.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w spotkaniach naukowych i konferencjach dotyczących tematu autyzmu. Uzyskaliśmy także dotację z FIO na zakup sprzętu biurowego oraz multimadialnego a także rehabilitacyjnego dla beneficjentów Naszych działań.

Zaczynamy wdrażać plan objęcia aktywną terapią i rehabilitacją osoby z autyzmem z terenu Gminy Mogilno oraz powiatu Mogileńskiego oraz plan aktywnego wsparcia rodziców a także rodzeństwa wychodząc na przeciw wielkiej potrzebie i braku odpowiednich działań w naszym regionie dla osób z tą specyficzną niepełnosprawnością i ich najbliższych.

Świat osób z autyzmem jest dla ogółu niezrozumiany, dziwny, budzi lęk. Ale poprzez Nasze działania wiemy, że WARTO! Każdy najmniejszy postęp, spojrzenie w oczy, gest budzi w Nas wielką radość oraz NADZIEJĘ na lepsze jutro!  Razem mamy wielką siłę!

Serdecznie zapraszamy do współpracy by pomóc osobom z autyzmem wychodzić z ich świata w nasz, by miały szansę na odpowiednią terapię, rehabilitację, na szacunek ze strony innych, na w miarę możliwości samodzielne życie w przyszłości.